INNLEGGET NEDENFOR ER EN KOMMENTAR (men for lang til kommentarfeltet) FRA SKRITIS TIL MITT (KYRIAT’S) INNLEGG “MYTEN OM GREKERE”, OG STÅR SELVSAGT HELT OG HOLDENT FOR SKRITIS EGEN REGNING.

KyriaT

smiley

Jeg tror ikke mange er uenige med
deg om hvor elendig grekernes hverdag er!
Jeg savner derimot mer informasjon om HVORFOR, og HVA som kan gjøres om
det er mulig!

Hellas har opparbeidet en
astronomisk gjeld ganske enkelt fordi landet tjener for lite penger!

Hvorfor?
Alle tilgjengelige produksjonsfaktorer , de som SKULLE bringe penger i kassen
fungerer langt fra optimalt. Alt drives uproduktivt og urasjonelt. En stor del
av skylden har “Nepotismen”. Hele ledersjiktet er rekruttert utefra
politiske bekjentskaper i stedet for utefra kompetanse! Kvalifiserte grekere,
f. eks. leger foretrekker å emigrere i stedet for å slikke udugelige politikere
oppetter ryggen for å sikre seg jobb. Dette tapper landet for de fleste
kvalifiserte ledere som KUNNE ha gjort noe!

Det politiske uføret er en sak for
seg. Begge de to politiske grupperinger, Pasok og Neo Demokratia er styrt av
“Politiske familieklaner” . Ingen av dem er interessert i annet enn å
skaffe seg selv fordeler ved å karre til seg selv mest mulig. Det har de gjort til gangs! I den diskusjonen
som pågår i internasjonale media lyder det fra meget kvalifisert hold at
“De politiske Klanene” har lag seg opp formuer i utlandet til verdier på ca 200 MILIARDER Euro! Hvor er
disse pengene kommet fra? Resultatet er at det er likegyldig hvilken
“KLAN” som sitter ved makten, likegyldig hva du stemmer på, Hellas
blir ikke bedre. Verdens eldste demokrati er det minst demokratiske og politisk
det mest tilbakestående i hele Europa. (Kvinnesynet er en sak for seg selv, Hellas
ligger mange mil bak Norge når det gjelder likestilling)

En annen faktor som setter landet
tilbake er korrupsjonen. En undersøkelse utført av “Der Spiegel” konkluderer
med at Hellas et av verdens mest korrupte land, det stiller på linje med U-land
i Afrika!

Hvordan landet har havnet i denne
situasjonen skyldes over 100 års ukultur på alle plan. Her er det ikke lederne
de eneste syndebukkene! Verstingen heter “TRADISJON”!

Elendigheten skyldes for en stor del
en rigorøs binding til forstokkete antikverte
tradisjoner. De eldre generasjoner er opphøyet til autoritære “Guder”, “det som var godt nok
for far og bestefar er godt nokk for meg!” (Det er fremdeles mafialiknende
tilstander med vendetta i enkelte landsbyer) Der står de! Med denne grunninnstillingen
fortjener de ikke bedre. Grekerne har ikke forstått at vi lever i
informasjonens tidsalder. Resultatet taler for seg selv: De samlede inntekter pr.
innbygger rekker ikke til for å skaffe grekerne et verdig liv! Det lille de
tjener går for en alt for stor del med til å dekke det store
“svelget” som heter offentlige utgifter “administrasjon i
særdeleshet. De herskende klaner har som et politisk virkemiddel opprettet et
økende antall stillinger i det offentlige. De fleste som sitter i disse jobbene
gjør ikke annet matnyttig enn å drikke kaffe samtidig som de går av med pensjon
som 50 åringer! Her kommer også de formuene som
klanene har lagt seg opp, hvor skulle ellers disse pengene komme fra?

Selv om
jeg snakker gresk har jeg store problemer med å kommunisere med grekere over 50
år. De liker ikke meg heller, jeg er
“kontroversiell”. Våre grunnleggende normer er fundamentalt på
kollisjonskurs.

Fra min
side føles det som om jeg snakker med mennesker hvis tankegang står 300 år
tilbake i tiden!

Her står vi overfor et alvorlig
generasjonskap! De under 50, “Internettgenerasjonen” , er ikke så
forskjellig fra andre europeere, men de har ikke skaffet seg autoritet ennå. De
er helt i foreldrenes makt.

Før i tiden ble de som ikke kunne lese og
skrive betegnet som “analfabeter”
, vår tids analfabeter er de som ikke kan bruke Internet! Det betyr at grekere
over ca 55 år er å regne som analfabeter! De unge har for stor respekt og er
redd for den makten de eldre generasjonene, selv om mange egentlig hater
dem. Derfor står det hele bom fast. Det krever en mentalitetsendring fra øverst
til nederst for at grekernes skal kunne begynne
å tjene tilstrekkelig penger til at deres hverdag skal bli forbedret! Produktiviteten
ligger på en brøkdel av andre europeiske land. Dette til tross for at EU har
pumpet enorme pengesummer inn i Hellas siden landet ble medlem under falske
forutsetninger. Det var ren svindel! Uten disse innsprøytningene hadde Hellas i
dag vært et u-land.

Den ortodokse kirken må ta sin del
av skylden, den er for en stor del ansvarlig for den bakstreverske forstokkede
tradisjonelle tankegangen! Den Ortodokse kirke er en “stat i staten”
og en betydelig maktfaktor.

Innlegget dit tar tydelig sikte på er å
fortelle oss hvor synd det er på grekerne. Etter å ha kjent grekerne i 20 år,
(jeg har hus der og har betalt skatt til Hellas i 7 år) kan jeg bekrefte at det
du forteller er korrekt. Hellas er Europas mest tilbakestående land. Å si at
det er EU, spesielt tyskerne som har skylden er absurd. (Greske media kjører
sterkt på dette) Hvor synd det enn er på dem har de bare seg selv å takke. En
av de få inntektene de har, turismen har de nesten klart å ødelegge ved hjelp
av alle streikene. Det er min oppriktige mening at den som sager av den greina
han sitter på mangler noe i hodet sitt! De streikene som har ødelagt mest er transportsektoren
og drosjeeierne som blokkerte flyplasser slik at turister selv måtte slepe
bagasjen opp til 1 km i stekende varme! Dette er ikke en arbeidskonflikt, det
er eierne av drosjer og lastebiler som tviholder på et antikvert monopol som
også er i konflikt med EU. Da transportnæringen i Hellas er monopolisert blir
den selvsagt dyrere!

Er det da
riktig at Europas skattebetalere skal betale for at Grekerne skal få en bedre
hverdag? Er det virkelig at noen
mener at siden grekerne ikke klarer å tjene nok penger selv, skal
skattebetalerne i andre EU land stille opp og betale regningen? Jeg mener de
har betalt mer en nok allerede! Jeg er redd vi bare har sett toppen av
isfjellet! Hadde Merkel og Sarkozy kjent grekerne like godt som meg hadde de
kastet dem ut av EU for 2 år siden da svindelen ble kjent. Et så tilbakestående
land som Hellas hører ikke hjemme i EU.

Det er ikke håp for Hellas uten å
ved hjelp av drastiske virkemidler, hensynsløst å rasjonalisere, forvandle hele samfunnet.
Sett landet under administrasjon som et hvert annet konkursbo! Plan 2: Sett inn en regjering av profesjonelle ledere
uten partibinding med uinnskrenket makt. (Kall det gjerne diktatur)

Arrester de herskende klanene og
deres familier, sett dem under tiltale og konfisker deres formuer. 200
milliarder Euro skulle hjelpe til å få et pusterom. I annen omgang, avskaff den
ortodokse kirke, konfisker formuen, den er betydelig, (hvor kommer den fra?) sett
prestene i produktivt arbeid, mange av dem kan for eksempel bli lærere! Et
bidrag til å forbedre kvaliteten på de elendige skolene, et skritt på veien til
å fjerne den skampletten som heter FRONTISTIRIO, privatskoler. Bare barn av
rike foreldre har råd til å gå på disse. De andre har derfor ingen sjanser til
å bli annet en lavlønnete arbeidere.

Er mitt forslag Utopia? Et slikt inngrep er ikke demokratisk, men
verdens eldste demokrati har selv satt seg utover den grensen hvor demokrati som
styringsform ikke lenger fungerer!

Alternativet
har Toya allerede utredet ganske ettertrykkelig: Det er forsatt armod i mange
generasjoner, antagelig 50 – 60 år fremover.